מסמכים לבקשה להוצאת ויזה לארה"במסמכים ואישורים נוספים שיש להציג בעת בקשה להוצאת ויזה לארה"ב:

לפי החוק האמריקני, על כל אזרח ישראלי המבקש ויזה לארצות הברית, חלה חובת ההוכחה כי אין בכוונתו להגר לארצות הברית ולהשתקע בה. כל בקשה לויזה נבחנת לגופה, ומבקשים רבים ימצאו, כי אפילו סוגי המסמכים שיידרשו להציג, אופי וסוגי השאלות שישאלו, עשויים להיות שונים זה מזה, גם אם הבקשה לויזה הוגשה למטרה זהה. המסמכים להלן הם אלו אותם תידרשו להציג, למרות שמעת לעת תדרשו להציג גם מסמכים נוספים לפי דרישת הנציגים בשגרירות, ובהתאם לשיקול דעתם.

אפשר לחלק את המסמכים הנדרשים עבור מועמדים לויזה לארצות הברית למספר קטגוריות. בקטגוריה של עובדים שכירים רצוי להביא מכתב מקורי מהמעסיק הנוכחי. מכתב זה חייב להיות מודפס על נייר חברה רשמי ולפרט את משך זמן העבודה, את פרק הזמן שאושר עבור החופשה או הביקור העסקי בארצות הברית, ופרטים נוספים לגבי המשך ההעסקה של העובד. בנוסף, מצופה מהשכיר להציג שלושה תלושי משכורת אחרונים ולא להסתפק בתדפיסי בנק.
בקטגוריה של מבקשי ויזה עצמאיים, יש מסמכים שנדרשים מהעצמאיים, ולא פחות חשובים. כאן הדגש של הקונסולים על העתקי מסמכים וקבלות, המעידות על התאגדות עסקית, רישיון עסק ותעודת עוסק מורשה, קבלות מכירה, ובמידת הצורך גם רשימת מקבלי משכורות. מעבר לכך, עצמאי יכול להשתמש במכתב המודפס על ידי רואה חשבון כדי לתאר את סוג העסק, את שנות קיומו ואת סכום הרווח החודשי המופק ממנו.

 1. כללי - טופס בקשה לויזה, תמונת דרכון, דרכון בעל תוקף של לפחות ששה חודשים לאחר מועד הכניסה לארצות הברית, קבלה מרשות הדואר המוכיחה את תשלום האגרה.
 2. שכירים - מכתב מקור (לא צילום) מטעם מקום העבודה ובחתימת המעסיק. על המכתב להיות מודפס על גבי נייר (לוגו) מכתבים של מקום העבודה, יצוין בו פרק הזמן בו אתם כבר עובדים בחברה, ואישור כי בכוונת המעסיק להמשיך ולהעסיק אתכם גם בעתיד. כמו כן מומלץ להגיע עם שלושה תלושי משכורת אחרונים מאותו מקום עבודה. אם מטרת הנסיעה היא עסקית, יש לציין זאת, ואף את כתובת החברה או הגורם העסקי אליו אתם נוסעים.
 3. עצמאיים - בנוסף לטופס הבקשה יש להגיע עם רשיון העסק, רשימה של עובדים בעסק המקבלים משכורת מכם, אישור מודפס וחתום על ידי רואה החשבון שלכם, בו הוא מתאר את אופי העסק, כמה שנים הוא קיים, ורווחי העסק בנטו.
 4. סטודנטים - יש להגיע עם אישור תשלום שכר לימוד לאוניברסיטה, מכתב מהמוסד האקדמי המאשר את רישומכם אליו, תעודת שחרור מצה"ל או לחילופין תעודה המעידה על פטור, וכן אישורים המעידים על מצב משפחתי, במידה והנכם נשואים. אם הנכם סטודנטים שמטרת הנסיעה היא התמחות מעשית, אתם זכאים לשהות של שנים עשר חודשים נוספים בארצות הברית, שם תוכלו לעבור התמחות במידה והיא נדרשת לאחר סיום הקורס. אישור זה אינו מהווה חלק של ההתמחות המעשית האקדמית, ולכן יש להצטייד מבעוד מועד בטופס 20 שעל גביו יחתום נציג מוסד הלימודים, כי על אף שפג תוקף הויזה לצורך לימודים, ניתן אישור לצורך התמחות מעשית אופציונאלית, מעבר לפרק הזמן שנדרש למסלול האקדמי בו השתתף הסטודנט.
 5. חילופי סטודנטים - סטודנטים המגיעים לארצות הברית במסגרת חילופי סטודנטים יקבלו ויזות מיוחדות מסוג M, F, או J. סטודנטים אלו יידרשו לשלם אגרה מיוחדת - SEVIS. מערכת SEVIS היא מערכת אינטרנטית אליה מחויבים הגורמים והמוסדות העומדים מאחורי חילופי סטודנטים, להזרים מידע בדבר אירועים ופעילויות של הסטודנטים במהלך שהותם במקום במסגרת חילופי סטודנטים. במעמד הבקשה לויזה יש להציג הוכחה כי אגרה זו שולמה.
 6. ויזה לצרכי טיפול רפואי - ויזה זו נכללת במסגרת ויזות B1 או B2 המשמשות לרוב לצרכי תיירות או עסקים. בנוסף למסמכים הנדרשים מכולם יש להציג גם תיק רפואי ובו תיעוד הטיפולים שאתם מקבלים, מכתב המלצה מהרופא המטפל עם נימוק לבקשה לקבל טיפול בארצות הברית, או לחילופין מכתב מהמוסד הרפואי בארצות הברית אליו אתם נוסעים. במכתב יפורטו הטיפול הנדרש ופרק הזמן המשוער של הטיפול. תצוין גם עלות הטיפול. עוד תדרשו להציג מכתב מחברת הביטוח המאשר כיסוי עלויות הטיפול. באם אינכם מבוטחים תדרשו להוכיח יכולת כלכלית לכיסוי הטיפול הרפואי.
 7. ויזה לבעלי רקע טכני ומדעי - מבקשי ויזה שיש להם רקע טכני או מדעי עשויים להתקל בדרישות לאישורים נוספים. מומלץ להגיע מוכנים עם שם החברה או העסק אליו אתם נוסעים עם כתובת ומספרי טלפון, פרטים בנוגע לתחום העיסוק או המחקר בהם אתם מתכוונים לעסוק במהלך שהייתכם בארה"ב, מקורות המימון של הנסיעה, פרטי מקום העבודה הנוכחי, קורות חיים בשפה האנגלית, וכן פרטים על המקור המממן את נסיעתכם (בדר"כ המעסיק או החברה המשלחת).

 

מסמכים לראיון בשגרירות:

 1. דרכון בתוקף של חצי שנה לפחות.
 2. תמונות 5X5 עם רקע לבן שצולמו בחצי השנה האחרונה.
 3. אגרת שגרירות ע"ס $160 ששולמה בבנק הדואר/כרטיס אשראי.
 4. טופס הזמנה לראיון.
 5. בר-קוד של טופס ה-DS-160.
 6. אישורים כלכליים: שלושה תלושי משכורת אחרונים, אישור מעסיק, אישור רו"ח (במידה ואתם עצמאיים), תדפיס מהבנק המעיד על מצבכם הכספי, בעלות רכב/דירה.
 7. אישורים נוספים אפשריים: רישום למוסד לימודים, משכנתא, חוזה שכירות, אישור מרופא על המשך הטיפול הרפואי.

   הגש בקשה 

 

500 תווים שמאל
*שימו לב: חשוב למלא את הפרטים במלואם בכדי לזרז תהליכים.
בסיום התהליך אחד מנציגנו יחזור אליכם בשעות שציינתם.